Data Erase by D&O Computers


Dataverwijdering

Met Blancco dataverwijderingssoftware zorgen we ervoor dat alle datadragende apparatuur op een verantwoorde wijze gewist wordt. U ontvangt van ons altijd een dataverwijderingscertificaat op serienummerniveau.

Datavernietiging

Indien uw wens is om datadragende apparatuur te vernietigen,  kunnen wij dit in ons logistiek centrum voor uw uitvoeren. Onze shredders voldoen aan alle wet en regelgeving en u ontvangt altijd een certificaat van vernietiging.

Bij u op locatie

Zowel dataverwijdering als datavernietiging kunnen wij ook bij u op locatie uitvoeren. Vraag uw accountmanager of onze helpdesk naar de mogelijkheden!


 

Proces omtrent afvoer overtollige hardware en dataverwijdering

Het afvoeren van verouderde apparatuur is vaak een arbeidsintensieve aangelegenheid. D&O Computers neemt deze logistieke rompslomp graag van u over. Wij verwerken uw afgeschreven ICT apparatuur op een gestructureerde, veilige en milieuverantwoorde manier.  

 

D&O Computers heeft een sterke focus op kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid. Om deze kernwaarden te verankeren in onze dagelijkse werkzaamheden werken wij met een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem  waarmee de processen welke van invloed zijn op kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid op professionele wijze worden beheerst. 

 

Voor de dataverwijdering van datadragers als bijvoorbeeld harde schijven van desktops, notebooks, servers, printers, USB-sticks en smartphones werken wij volgens gecertificeerde processen en maken wij gebruik van Blancco dataverwijderingssoftware. Blancco is marktleider op het gebied van dataverwijderingssoftware en is 100% veilig bevonden door instanties als bijvoorbeeld de Nederlandse Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en het Amerikaanse Department of Defense. Na de dataverwijdering wordt per datadrager, op serienummerniveau, een dataverwijderingscertificaat gegenereerd welke de dataverwijdering garandeert.  

 

Wij werken uitsluitend met vast personeel welke in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en alle panden zijn zowel in- als extern beveiligd. 

 

Wij hebben een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem zijn is daardoor in staat milieurisico’s van de bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Verder zijn wij in het bezit van een milieuvergunning en werken wij volgens WEEE-normen. 

 

Voor wat betreft milieudruk hebben wij gekozen om afval hiërarchie te hanteren als uitgangspunt. Dit betekent dat de meeste meerwaarde - en de laagste milieudruk - zit in het hergebruiken van de apparatuur, ofwel verkoop daarvan. Recyclen is minder gunstig, enerzijds omdat recycle-industriële stappen nodig zijn wat energie kost, maar ook omdat opnieuw een productie stap moet worden gezet om te komen tot (deel)producten. Verbranden en/of storten van apparatuur krijgt de minste waardering omdat deze vormen van afdanking geen of nauwelijks (ingeval van energieterugwinning bij verbranden) waarde opleveren, wij laten dan ook geen enkel ICT artikel verbranden of storten. Wij laten ICT apparatuur enkel recyclen in het geval de ICT apparatuur het einde van de levensduur heeft bereikt. Te recyclen ICT apparatuur wordt in lijn met de wet- en regelgeving van het ministerie van VROM ontmanteld en afgevoerd. Na de verwerking krijgt u een bewijs van verwerking.

 

 

Voor het vervoeren, inzamelen, en handelen van bedrijfsafvalstoffen zijn wij in het bezit van een NIWO vergunning. Wij verwijderen uw verouderde ICT apparatuur altijd op een milieuvriendelijk manier. Wij werken hierbij volgens de WEEE-richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo bent u er zeker van dat uw apparatuur op een milieubewuste manier wijze wordt verwerkt. U ontvangt hiervan een milieuverklaring.  

 

Wij zijn gespecialiseerd in het verwijderen van bedrijfsdata. Dat geldt niet alleen voor desktops en notebooks maar ook voor servers en storage omgevingen. Wij kunnen deze werkzaamheden zowel bij ons als bij u op locatie uitvoeren.  

 

Voor audit doeleinden heeft u vaak bewijs nodig van de verwijdering. Daarom werken wij met de gecertificeerde dataverwijderingssoftware van Blancco. Deze software is goedgekeurd door de AIVD. Hierdoor weet u zeker dat uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens niet meer terug te halen zijn. D&O Computers is preferred partner van Blancco. Na uitvoering ontvangt u voor iedere datadrager een certificaat van verwijdering. 

 

Tot slot ontvangt u een volledige rapportage met een overzicht van de assets inclusief  serienummers, specificaties en eventuele restwaarde. Dit is tevens uw bewijs van verwerking. 

 

In de markt van gebruikte ICT apparatuur heeft D&O Computers sinds haar oprichting een handelsnetwerk weten op te bouwen waarbinnen zij bekend staat als een betrouwbare leverancier van hoogwaardige- en kwalitatieve gebruikte ICT producten. Door ICT apparatuur binnen haar eigen netwerk te verkopen weet D&O Computers de maximale verkoopopbrengst te genereren.  

 

D&O Computers is tevens in staat gegarandeerde vaste restwaardes af te geven met een maandelijkse waardevermindering. Zo weet u vooraf op welk moment u er verstandig aan doet uw ICT apparatuur uit te faseren en/of te vervangen. 

 

Eventueel gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de gegenereerde opbrengst. U ontvangt dan ook geen factuur en kunt D&O Computers factureren  voor de genereerde opbrengst. U kunt de opbrengst ook gebruiken voor de financiering van producten en/of diensten of (een deel daarvan) doneren aan een goed doel naar eigen keuze waarmee u bijdraagt aan Maatschappelijk Verwantwoord Ondernemen. 

D&O Computers B.V.

Achthovenerweg 15E

2351 AX  Leiderdorp

+31 (0) 85 130 4355

 

 

De Four IT Group is gevestigd in Leiderdorp en bestaat uit Four IT,  D&O Computers en Appdata. Met ruim 80 IT professionals streven wij ernaar, om met de inzet van IT, uw organisatie te versterken.

Openingstijden

Maandag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Woensdag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Donderdag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Vrijdag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag - 08.00 uur tot 17.00 uur

Zondag - 08.00 uur tot 17.00 uur